Naše poslanstvo

Naše Poslanstvo

Pouk baleta je čudovit način udejstvovanja za otroke in odrasle, pri katerem sta telesna vadba in umetnost v popolni harmoniji. Ob vadbi plesa učenci pridobivajo samodisciplino in samozaupanje in se učijo obvladovanja telesa, lepe drže ter elegance. Baletna vadba pozitivno vpliva na gibljivost, ravnotežje, moč in telesno vzdržljivost. Plesna umetnost je tako umetniška kot telesna aktivnost, ki posamezniku omogoča vzpostavitev pozitivne lastne podobe ter osebnostno rast in izpolnitev.

Otroci, ki so izpostavljeni plesu v zgodnjem obdobju, praviloma brez izjeme razvijejo visok čut in senzibilnost za umetnost nasploh ter veselje do gibanja in ritmov.

Baletna umetnost je kljub nekaterim stereotipom razmeroma mlada umetnost, ki se je začela uveljavljati na francoskem dvoru Ludvika XIII., kot plesni sistem pa se je uveljavila za časa njegovega sina, »sončnega kralja« Ludvika XIV., ki je tudi ustanovil Kraljevo akademijo za ples (Académie Royale de Danse) leta 1661. Od takrat je baletna umetnost doživljala številne preobrazbe in tehnične izpopolnitve, še posebej s prenosom baleta v carsko Rusijo. Prav ruska tradicija cesarskega baleta, ki jo pooseblja delo baletnega mojstra Mariusa Petipaja, ter pedagoška sistemizacija Agripine Vaganove, predstavljata strokovni in umetniški temelj našega poslanstva, ki se prvenstveno osredotoča na baletno vzgojo mladih, obenem pa tudi na širjenje baletne umetnosti med ljudi vseh generacij. Prav zato so naši programi namenjeni vsakomur, ki vidi v ukvarjanju z baletno umetnostjo daljnosežno osebno investicijo v svojo duhovno rast in v splošno psihofizično dobrobit.