CENIK

Cenik

Šolnina

  letna mesečna
Baletni vrtec   240,00 EUR 24,00 EUR
Baletna pripravnica 2 × tedensko   450,00 EUR 45,00 EUR
Baletna pripravnica 1 × tedensko   310,00 EUR 31,00 EUR
Baletna šola 1. razred   500,00 EUR 50,00 EUR
Baletna šola 2. razred   500,00 EUR 50,00 EUR
Baletna šola 3. Razred*   650,00 EUR 65,00 EUR
Baletna šola 4. Razred*   650,00 EUR 65,00 EUR
Baletna šola 5. Razred*   650,00 EUR 65,00 EUR
Baletna akademija I (2 × tedensko)   650,00 EUR 65,00 EUR
Fantovska skupina (70min tedensko)   300,00 EUR 30,00 EUR

Baletna vadba za odrasle

     
Baletna vadba za odrasle 1 × tedensko 60 min     25,00 EUR
Baletna vadba za odrasle 1 × tedensko 90 min     35,00 EUR
       
Baletna vadba za odrasle 2 × tedensko 120 min (2x60 min)     40,00 EUR
Baletna vadba za odrasle 2 × tedensko 180 min (2x90 min)     55,00 EUR
Baletna vadba za odrasle 2 × tedensko 150 min (90 min + 60min)     50,00 EUR
       
Baletna vadba za odrasle 3 × tedensko 180 min (3x60 min)     55,00 EUR
Baletna vadba za odrasle 3 × tedensko 210 min (2x60 min in 1x90min)     58,00 EUR
Baletna vadba za odrasle 3 × tedensko 240 min (2x90 min in 1x60min)     68,00 EUR
Baletna vadba za odrasle 3 × tedensko 270 min (3x90 min)     70,00 EUR
       
Enkratni obisk vadbe za odrasle (za člane):      
Baletna vadba za odrasle 1 x 60min     6,00 EUR
Baletna vadba za odrasle 1 x 90min     9,00 EUR
Enkratni obisk vadbe za odrasle (za ostale):      
Baletna vadba za odrasle 1 x 60min     9,00 EUR
Baletna vadba za odrasle 1 x 90min     12,00 EUR

Dodatni program

     
Individualna ura z učiteljem   75 min 36,00 EUR
Individualna ura z A. Bogovom   75 min 45,00 EUR
       
POPUSTI: Plačilo šolnine za šol. leto   v 1 obroku 10,00 %
    v 2 obrokih 7,50 %
    v 3 obrokih 5,00 %

 

DODATNI POPUST:

Za drugega otroka in starše otrok, ki obiskujejo programe Baletne akademije, ponujamo 20% družinski popust. Popusti se med seboj izključujejo. Pripada vam le en, najugodnejši popust.

Odsotnost od pouka zaradi bolezni so starši dolžni sporočiti šoli ob nastopu bolezni. Na osnovi tega je učenec upravičen do znižanja šolnine za:

- 25 % za odsotnost nad 15 koledarskih dni v tekočem mesecu oz.

- 50 % za odsotnost v celem koledarskem mesecu.

OPOMBA: * cena za baletno šolo od 3. razreda naprej je veljavna le v primeru, da je v določeni razred vpisanih najmanj 6 učencev.

V primeru, da je v katerikoli skupini manj kot 8 učencev, si pridružujemo pravico za zaprtje skupine tekom leta in za sporazumno premestitev učencev v druge skupine.

V primeru enkratnega dodatnega obiska ure, obračunamo obisk po ceniku za termin. Za vse dodatno želene obiske vadbe, vas naprošamo, da obisk zavezujoče najavite vsaj 3 dni pred pričetkom vadbe.

Vadbo v izbrani skupini, ki jo želite obiskovati le enkraten tedensko, je možno obiskovati na določen, javljeni dan, ki ga med mesecem ni možno spreminjati.

IZPIS: V primeru izpisa v skladu s splošnimi pogoji je potrebno izpolniti IZPISNICO. Za izpis v tekočem mesecu bodo upoštevane izpisnice prispele na šolo v pisni ali elektronski obliki do 2. v mesecu. IZPISNINA med šolskim letom znaša 2 mesečna obroka, po preteku šolskega leta se izpisnina ne zaračunava.

BALET ZODRASLE
DODATNI POPUST: 

Za starše otrok, ki obiskujejo programe Baletne akademije, ponujamo 25 % družinski popust. Popusti se med seboj izključujejo. Pripada vam le en, najugodnejši popust.

Odsotnost od pouka zaradi bolezni je potrebno javiti ob nastopu bolezni. Na osnovi tega je možno uveljavljati znižanja šolnine za:

25% za odsotnost nad 15 koledarskih dni v tekočem mesecu oz.

50 % za odsotnost v celem koledarskem mesecu.

V primeru enkratnega dodatnega obiska ure, obračunamo obisk po ceniku za termin. Za vse dodatno želene obiske vadbe, vas naprošamo, da obisk zavezujoče najavite vsaj 3 dni pred pričetkom vadbe.

Vadbo v izbrani skupini, ki jo želite obiskovati le enkraten tedensko, je možno obiskovati na določen, javljeni dan, ki ga med mesecem ni možno spreminjati.

Nadomeščanje morebitnega izpadlega termina ni predvideno.

 IZPIS: V primeru izpisa v skladu s splošnimi pogoji je potrebno izpolniti IZPISNICO.

Maribor, 28. 8. 2016

Baletna akademija Antona Bogova, Slovenska 17, 2000 Maribor