FAQ

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Moj otrok je vpisan, moramo še kaj postoriti na prvi dan baletnega treninga?

Priporočamo, da pridete 10 minut pred začetkom baletnega treninga, da si tako zagotovite dovolj časa za pripravo. Prosimo, da upoštevane predpisano rabo baletne opreme in dresa, kar je potrebno za optimalno izvajanje treninga. Zaželeno je, da se vsi otroci pred začetkom učne pripravijo na vadbo, da se tako lahko čim več časa zadržujejo v plesni učilnici. Starše prosimo, da svojega otroka (še posebej v zgodnjem obdobju) pričakajo takoj po končanem treningu.

Lahko ostanem in opazujem potek baletnega treninga?

Z izjemo dneva odprtih vrat oziroma tedna odprte šole obisk staršev (skrbnikov ali drugih odgovornih odraslih) med izvedbo treninga ni zaželen, saj menimo, da je okolje s prisotnostjo več odraslih oseb, ki niso baletni pedagogi, za otroke preveč moteče, da bi lahko svojo pozornost usmerili na izvajanje vaj.

Kako sporočim odsotnost?

Vsakodnevne situacije in različni nepredvidljivi dogodki (bolezen, poškodbe in neodložljive obveznosti …) lahko občasno preprečijo udeležbo pri baletnem treningu oziroma učni uri baleta. V teh in katerikoli drugih primerih, ki onemogočijo obisk baletne ure, vas prosimo, da odsotnost sporočite na elektronski naslov: info@baletnaakademija.si. Do delnega povračila šolnine je učenec upravičen samo izostanek na podlagi veljavnega zdravniškega potrdila. Šolnina se samo v tem primeru zniža po veljavnem ceniku šole.

Ali je možno manjkajočo uro nadoknaditi?

Izostalega obiska ni možno nadomestiti v drugem terminu. V primeru daljše bolezni, ki onemogoči obisk baletne ure, vas prosimo, da odsotnost sporočite na elektronski naslov: info@baletnaakademija.si in zaprosite za odobritev nadomestnega termina. V izjemnih okoliščinah lahko vodstvo šole odobri nadomestni termin. Prosimo upoštevajte, da se vsak obisk nadomestnega termina, brez predhodne pisne potrditve obračuna po veljavnem ceniku za enkratni obisk.

Kaj če moram zamenjati termin (dan in začetni čas) baletnega treninga svojega otroka?

Zamenjava termina baletnega treninga je možna samo v primeru razpoložljivih prostih mest v baletni skupini v zaželenem terminu, saj so skupine omejene zaradi optimalnega izvajanja vaj, ter v primeru privolitve baletnega pedagoga, ki oceni, ali je zamenjava otroka v ciljno skupino ustrezna. Za podrobne informacije pokličite številko šole: 070 338 339.

Je lahko moj otrok vpisan v eni skupini in istočasno na čakalni listi za drugo skupino?

Glede na to, da se tako vpis kot čakalna lista rešujeta po načelu vrstnega reda prijave, starše naprošamo, da se odločijo za izbiro med različnimi opcijami, da lahko tako ponudimo obisk baletnega treninga karseda velikemu številu otrok. Ko se sprosti mesto v že zaključenemi skupini, bomo nemudoma obvestili prvega otroka (oziroma njene ali njegove starše), ki je prvi na čakalni listi za to skupino. V primeru, da se ta otrok iz kakršnihkoli razlogov ne more vpisati v skupino, se priložnost vpisa ponudi naslednjemu otroku po vrsti.

Prireja šole tudi uradne nastope?

Z namenom dati učencem priložnost za javno nastopanje vsako leto priredimo najmanj eno javno produkcijo, ki omogoča staršem spremljanje napredka njihovega otroka. Za natančnejše informacije o datumih produkcij se obrnite na predstavnika šole ali pa pobrskajte po koledarju aktivnosti šole.

Kaj se zgodi, če želim izpisati svojega otroka iz Baletne akademije Antona Bogova (BAAB)?

V primeru, če bi iz katerihkoli razlogov želeli izpisati vašega otroka iz naše šole, vas prosimo, da čim prej pokličete administrativno številko: 070 338 339. Ko prejmemo vašo ustno potrditev (po telefonu) ali pisno (po elektronski ali navadni pošti) z vašim podpisom, vam bomo poslali uradni obrazec za izpis, ki ga morate izpolniti in podpisati z namenom dokončanja postopka izpisa. V primeru predčasnega izpisa obračunavamo izpisnino v skladu z veljavnim cenikom.

Kateri je najučinkovitejši način spraševanja in pridobivanja informacij o BAAB?

Najpomembnejše informacije, ki se tičejo izvedbe baletnih treningov, ter vse sprotne spremembe posredujemo staršem učencev po elektronski pošti, zato nam ob vpisu svojega otroka posredujte svoj veljavni elektronski naslov. Vse informacije o naši dejavnosti, baletnih programih, učiteljih in ostalih dogodkih so dostopne na naši spletni strani. Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja, nam jih posredujte po elektronski pošti– z veseljem vam bomo pomagali.