Breda Pugelj Otrin

Breda Pugelj Otrin

 

Čeprav se zaradi fizičnih danosti, kot pravi sama, profesionalno ni ukvarjala z baletno poustvarjalnostjo, je življenje baletne pedagoginje in dramske igralke Brede Pugelj Otrin tesno povezano z baletno umetnostjo. Že kot osnovnošolka in srednješolka je obiskovala baletno šolo v ljubljanski Operi, kjer je bila učenka znanih slovenskih baletnih pedagogov, kot so Peter Golovin, Lydia Wisiakova, Gisela Bravničar in Stane Polik. Ko se je pokazalo, da njene telesne sposobnosti ne ustrezajo zahtevam baletnega poklica, je za kratek čas prekinila študij baleta. Po opravljenem sprejemnem izpitu na AIU (današnja AGRFT) pa se je ponovno posvetila baletu, saj je bil klasični balet obvezni predmet v šestih semestrih, ki ga je poučeval Pino Mlakar.

V okviru svoje sedemintridesetletne kariere dramske igralke je, kot sama večkrat poudari, imela veliko priložnosti, da se izrazi tudi skozi ples. Poglobljen pogled v baletno umetnost pa ji je posredoval njen življenjski sopotnik Iko Otrin, koreograf in baletni pedagog. Bredina izkušnja z baletnim poučevanjem se je po njenih besedah nadaljevala nekako takole: »Ko se je Iko začel intenzivno posvečati problemom baletne izobrazbe za najmlajše, je k temu delu pritegnil tudi mene. Ko je opazil, da zelo dobro dojemam sistem priprave otroških teles na baletne vaje, je predlagal, da prevzamem nekaj razredov baletnega vrtca in baletne pripravnice na Glasbeni in baletni šoli (današnji Konservatorij za glasbo in balet). Z veseljem sem sprejela ta izziv in kar dobro desetletje najmlajšim skozi igro posredovala osnove baletnega giba, sproščanja in aktiviranja mišic, občutka za ritem, ustvarjalnega improviziranja, skratka vse, kar otroci potrebujejo za začetek pravega baletnega treninga. Sodelovala sem tudi pri pisanju Ikove knjige La-la-bum, še intenzivneje pa pri uprizoritvah Malega plesnega gledališča (Pika Nogavička, Sneguljčica, Peter Klepec idr.).«

Od leta 2013 se posveča uvajanju baletne umetnosti malčkom na Baletni akademiji Antona Bogova. Najmlajšim učencem nesebično posreduje vse svoje znanje, ki je podprto z veliko izkušnjami, in v njih vzbuja veselje in ljubezen do te lepe, izrazno bogate, a tudi zelo zahtevne umetnosti.