PROGRAMI

Programi

Visok mednarodni ugled umetniškega vodje Antona Bogova je k sodelovanju pritegnil nekaj najbolj izkušenih in vrhunsko usposobljenih baletnih pedagogov v državi, ki so se tako v Sloveniji kot tujini uveljavili kot baletni poustvarjalci.

Skupinski ustvarjalni duh, bogate izkušnje in pedagoška modrost so tisti dejavniki v okviru pedagoškega procesa,

ki omogočajo radovedno raziskovanje najrazličnejših učnih metod s področja klasičnega baleta, obenem pa tudi zaželeno celostno napredovanje učencev, tako z vidika plesne tehnike kakor tudi negovanja in spodbujanja izvajalsko-interpretativnega potenciala.

Izobraževalne programe s področja baleta, ki jih izvajamo na naši šoli, bi lahko glede na ciljno populacijo razdelili v tri skupine, in sicer v:

· program za otroke (tako predšolske kot šoloobvezne otroke), ki sledi vsem predpisanim vzgojno-izobraževalnim direktivam in državnemu učnemu načrtu za baletno umetnost,

· program za odrasle vseh starosti, ki so se z baletom ukvarjali zgolj ljubiteljsko bodisi z baletom nimajo nobenih praktičnih izkušenj, ter 

· posebni individualni program za izkušene baletne plesalce, ki potrebujejo specifičen tip treninga, s katerim želijo izpopolniti bodisi svojo tehniko ali slog.

 

S ciljem navdušiti, negovati ter spodbujati ljubezen in trajno pripadnost plesni umetnosti

zagotavlja BAAB celostni vzgojno-izobraževalni program s področja klasičnega baleta, ki stremi k vzgajanju naslednje generacije slovenskih baletnih plesalcev. Nekaj neposrednih godnosti, ki so jih deležni učenci BAAB v okviru naših programov, so predvsem:

· ugled šole in pedagoških delavcev,
· vrhunsko opremljena baletna institucija z najsodobnejšo tehnologijo,
· priložnost javnega nastopanja.