Balet za najmlajše

Balet Za Najmlajše

 

Program za predšolske in šoloobvezne otroke v starosti od 3 do 8 let je namenjen začetnemu spoznavanju plesne umetnosti, ki se dogaja v spodbudnem učnem okolju.

Skozi raziskovanje gibov in otrokove ustvarjalnosti se naši najmlajši učenci v okviru pedagoškega načrta, ki so ga pripravili strokovnjaki s področja zgodnje plesne pedagogike, spoznavajo z osnovnimi principi baleta, pri tem pa spontano in skozi otroško igro utrjujejo motorične spretnosti in koordinacijo gibov.

Prav tako z različnimi didaktičnimi igrami razvijajo svojo pozornost, spretnost opazovanja, veščino poslušanja glasbe in se uvajajo v delo v skupini. Izvajanje pedagoškega načrta v tej fazi zagotavlja usvajanje potrebnih osnov za nadaljnje sistematično izobraževanje in praktično izvajanje baletnih prvin. Baletne skupine so oblikovane v skladu z obstoječimi standardi, tj. z enoletnim progresivno zastavljenim učnim načrtom, katerega zahtevnost se stopnjuje in poglablja z vsakim nadaljnjim letom.

Vpis v baletni program za otroke je odvisen od učenčeve starosti, ne glede na predhodne izkušnje in sposobnosti. Učenci, ki se vpisujejo v določeno stopnjo baletnega programa, morajo izpolnjevati starostni pogoj do 1. septembra aktualnega šolskega leta prvega vpisa.

BALETNI VRTEC

Naše najmlajše skozi igro popeljemo v čarobni svet baleta. Učimo jih prvih baletnih korakov, spodbujamo veselje do plesa, zdrav razvoj, razvijamo občutek za ritem, koordinacijo telesa in improvizacijo.

Program se izvaja enkrat tedensko.

BALETNA PRIPRAVNICA

Otroke skozi igro in ples pripravljamo na prve ure klasičnega baleta, spodbujamo veselje do plesa, zdrav razvoj, razvijamo občutek za prostor, ritem, koordinacijo telesa, improvizacijo in krepimo samozavest.

Program se izvaja dvakrat tedensko.