BALETNA PRIPRAVNICA

Baletna Pripravnica

Program baletne pripravnice uvaja učenca v svet klasičnega balet. Učenci spoznajo osnovne baletne korake in značilnosti plesa, pri tem pa razvijajo telesno ravnotežje, koordinacijo gibov in samozavest. Učenci bodo pod budnim nadzorom baletnih pedagogov odkrivali fleksibilnost lastnih teles – od skakanja, upogibanja trupa, raztegovanja, preskakovanja. Na način, prilagojen razvojni stopnji otroka, se uvaja delo ob drogu in navajanje na organizacijo prostora ter usvajanje baletnih korakov.

Vsaka baletna ura je posvečena izvajanju vaj, ki so namenjene razvijanju telesne prožnosti, pravilne baletne drže, gracioznosti in samozavesti med nastopanjem,

bodisi v skupini ali samostojno. Ure so zasnovane skozi otroško igro in kreativno delo, pri katerem lahko učenci pokažejo svoje zamisli in gibalno domišljijo.

Program je namenjen otrokom od 6. leta starosti (starost dopolnjena do 1. septembra).

Na prvi stopnji baletne pripravnice se učenci pripravljajo za formalni pouk baleta, in sicer z razvijanjem veščin pri izvajanju vaj, skozi kreativno gibalno izražanje in doživeto poslušanje glasbe, pri čemer učenci raziskujejo odnos med gibom in zvokom (glasbo). Ob praktičnem delu v skupinah, je vseskozi ob razgibavanju in vajah za telesno moč v uporabi tudi osnovna baletna strokovna terminologija.

Otroci na tej stopnji krepijo elemente kreativnega gibanja ter si z vajami za prostorsko razporeditev razvijajo prostorski spomin (svoje »mesto« v dvorani). Gibalne vaje v tej fazi poudarjajo izravnanost nog in stopal (na konicah prstov),pravilno držo (posturo), umeščenost v prostor, ekstenzijo nog in rok ter baletno vedenje.

Otroci usvajajo osnovne koncepte, začenši s prvo in drugo pozicijo, prav tako izvajajo plié in relevé. Krepi se telesna kondicija, spoznavajo pomen ogrevalnih vaj, raztegovanja (pretegovanja trupa, rok in nog) ter gibanja z namenom »pripovedovanja« oziroma plesnega uprizarjanja zgodbe ali ideje.

Baletna pripravnica I

Osnove prve stopnje baletne pripravnice, vodijo otroka iz igrive radovednosti k bolj strukturiranemu in ciljno naravnanemu treningu v baletnem razredu. Učenci se tako uvajajo v vadbo ob drogu in v organiziranem prostoru. Pravilna drža, telesna pozicioniranost in vedenje, primerno situaciji, so tisti učni cilji, ki jih usvajajo otroci v tem obdobju. V sklopu baletnega razreda se izvajajo praktične vaje za poravnavo (tako individualno kot skupinsko), fleksibilnost in koordinacijo, kar spodbuja kognitivni razvoj mladega plesalca ali plesalke in daje osnovo za nadaljnje razumevanje zahtevnejših principov baletne umetnosti.

Za to vrsto pouka je obvezna raba baletnega dresa in copat.

Baletna pripravnica II

Otroci, ki obiskujejo drugo stopnjo baletne pripravnice, poglabljajo strokovno izrazje skozi delo ob drogu ter z izvajanjem vaj v prostoru. Praktične vaje se osredotočajo na razvoj ravnotežja, pravilno držo in prostorsko percepcijo. Muzikalnost in spodbujanje kreativnega izražanja ostajata še naprej vzgojno-izobraževalni prioriteti tega obdobja. Z namenom razvijanja smisla za improvizacijo se izvajajo vaje, ki dajejo izvirne rešitve in dvigujejo motivacijo otrok. Učenci na tej stopnji usvajajo osnovno baletno tehniko in razvijajo samodisciplino, ki sta potrebni za klasični balet. Vsebinski učni poudarki se osredotočajo na kontinuiteto raziskovanja odnosov med gibanjem, glasbo in kreativnim izražanjem. Po končanem programu baletne pripravnice je učenec pripravljen na novo, tj. začetno raven klasičnega šolskega baletnega programa.

Za to vrsto pouka je obvezna raba baletnega dresa in copat.

Fantovska skupina

Fantovska skupina mladih učencev je ustanovljena z namenom uvajanja dečkov v specifične karakteristike, ki določajo vlogo moškega plesalca znotraj klasičnega baleta (skoki, izvajanje podržk, soodvisnost od balerine, pomen partnerstva ipd.). Posebni program, namenjen samo dečkom, se tako osredotoča na pridobivanje samozavesti mladih plesalcev ter na pridobivanje fizične moči, ravnotežja, agilnosti, prožnosti in vzdržljivosti. Baletni treningi prav tako spodbujajo prostorsko-gibalno koordinacijo, razvijanje motoričnih spretnosti, veščin poslušanja in ustvarjalnosti.

Za to vrsto pouka je obvezna raba baletnega dresa in copat.