BALETNI VRTEC

Baletni Vrtec

Program za predšolske in šoloobvezne otroke v starosti od 3 do 8 let je namenjen začetnemu spoznavanju plesne umetnosti, ki se dogaja v spodbudnem učnem okolju. Skozi raziskovanje gibov in otrokove ustvarjalnosti se naši najmlajši učenci v okviru pedagoškega načrta, ki so ga pripravili strokovnjaki s področja zgodnje plesne pedagogike, spoznavajo z osnovnimi principi baleta, pri tem pa spontano in skozi otroško igro utrjujejo motorične spretnosti in koordinacijo gibov. Prav tako z različnimi didaktičnimi igrami razvijajo svojo pozornost, spretnost opazovanja, veščino poslušanja glasbe in se uvajajo v delo v skupini. Izvajanje pedagoškega načrta v tej fazi zagotavlja usvajanje potrebnih osnov za nadaljnje sistematično izobraževanje in praktično izvajanje baletnih prvin. Baletne skupine so oblikovane v skladu z obstoječimi standardi, tj. z enoletnim progresivno zastavljenim učnim načrtom, katerega zahtevnost se stopnjuje in poglablja z vsakim nadaljnjim letom.

Vpis v baletni program za otroke je odvisen od učenčeve starosti, ne glede na predhodne izkušnje in sposobnosti. Učenci, ki se vpisujejo v določeno stopnjo baletnega programa, morajo izpolnjevati starostni pogoj do 1. septembra aktualnega šolskega leta prvega vpisa.

Prva stopnja baletnega programa se osredotoča na razvoj ritma, koordinacijo gibov, muzikalnost in spodbujanje domišljije.

Otroci, ki so pripravljeni na samostojno delo v skupini začnejo usvajati osnovne elemente kreativnega giba in baleta. Najmlajši otroci raziskujejo različne kvalitete giba, ki jih ustrezno oblikujejo glede na značaj glasbe, pri tem razvijajo lastno muzikalnost (občutenje in empatijo), osnovno motorično koordinacijo in telesne položaje. Poudarek je na izvajanju lokomotoričnih gibov, tj. uniformnega skupinskega gibanja. Skozi kreativne igre, pripovedovanje zgodb s pomočjo giba (pantomime) in gestikuliranja se pri najmlajših otrocih povečuje motivacija in splošno veselje do gibanja.

Zgodnji baletni vrtec
(starost od 3 do 4 let)
Baletni vrtec
(starost od 5 do 6 let)

V prvi fazi spoznavanja baletne umetnosti se najmlajši učenci usmerjajo k dejavnostim, ki spodbujajo gibalno domišljijo, razlikovanje med »grobo« in »fino« motoriko, orientacijo v prostoru, ter na lastna doživljanja glasbe, ki jih opišejo bodisi z besedami ali z gibi. Izhodišča za skupinske dejavnosti predstavljajo različne zgodbe, igre in druge kreativne dejavnosti, ki spodbujajo motivacijo in živahen utrip skupine ter ohranjajo pozornost učencev. Z namenom razvijanja fine motorike in ponavljajočih se gibov se uporabljajo tudi glasbeni inštrumenti.

Trajanje učne ure: 45 minut, enkrat tedensko

Omejitev na skupino: največ 15 učencev v skupini.

Predšolski otroci iz nekoliko starejše starostne skupine izvajajo že prve zahtevnejše vaje, ki krepijo njihovo prostorsko predstavo in memoriranje sestavljenih plesnih elementov. Učenci razvijajo svojo percepcijo prostora z izvajanjem različnih didaktičnih vaj, v okviru katerih znajo poiskati svoj prostor v plesni dvorani. Gibalne vaje se posvečajo predvsem razvijanju telesne ekstenzije (»ravnih« nog), oblikovanju stopala (prstne konice), utrjevanju baletne drže ter načinu primernega razgibavanja rok in nog. V tej fazi se učenci spoznavajo z osnovnimi baletnimi pozicijami in figurami: prva in druga pozicija, plié (upogib kolen) in relevé (dvigovanje nog in rog). Z namenom spodbujanja domišljije se učenci spopadajo z različnimi izzivi, tj. s pripovedovanjem zgodb skozi gib, kar izvedejo v okviru procesa empatije (vživljanja) in identifikacijo z različnimi čarobnimi bitji in živalmi (vilami, dinozavri, labodi, metulji, čebelicami itd.).

Trajanje učne ure: 45 minut, enkrat tedensko

Omejitev na skupino: največ 15 učencev v skupini