BALETNA ŠOLA

Baletna Šola

Naša baletna šola zagotavlja s svojim programom vso potrebno podlago za učence, ki želijo razviti svojo ljubiteljsko dejavnost na področju klasičnega baleta do visoke ravni, kakor tudi za tiste, ki si želijo postati profesionalni plesalci.

Šolski program klasičnega baleta je razdeljen na 4 oziroma na 6 razredov. Čeprav je ključnega pomena slediti zaporedju učnega načrta, ki je usmerjen k usvajanju vzgojno-izobraževalnih ciljev, vsak učenec oziroma učenka napreduje na individualni ravni in z različno hitrostjo, kar je povezano tudi s fizičnim razvojem. Naši učitelji si prizadevajo razvijati posameznikove potenciale, pri tem pa dajejo učencem med vzgojno-izobraževalnim procesom vso potrebno oporo.

Formalni trening baleta se začne na osnovni ravni (1. in 2. razred), v okviru katere se utrjujejo osnovni principi baletne umetnosti, na srednji stopnji (3. in 4. razred), se učenci posvečajo izpopolnjevanju baletne tehnike ter svojega baletnega znanja (tudi s pomočjo usvajanja strokovne terminologije). Plesanje na konicah prstov (en pointe) se začne na srednji stopnji, po zaključku katere se učenci lahko pridružijo višji stopnji. Višja stopnja (5. in 6. razred) uvaja poleg ur klasičnega »repertoarnega« pouka, ki predstavlja jedro učnega načrta, delo na tehniki, en pointe ter podrobno spoznavanje karakternih in sodobnih plesov. Delo z učenci postaja vedno bolj intenzivno in se osredotoča na razvoj moči, vzdržljivosti, hitrosti (allegro), kompleksnejšo kombinacijo korakov ter na oblikovanje umetniškega izraza.

Po zaključku višje stopnje učenci pridobijo temeljito poznavanje baletne terminologije, dobro baletno tehniko, kakor tudi dragocene izkušnje in veščine, med drugim sposobnosti kritičnega in kreativnega mišljenja, zdrave življenjske navade, motivacijo, osredotočenost na lastne cilje in samodisciplino, izvajalsko suverenost in samozavest.

Od učencev osnovne stopnje se pričakuje obisk baletnega razreda dvakrat do trikrat tedensko. Priložnosti za izvajanje oziroma javno nastopanje zagotavlja baletna šola s svojimi produkcijami.

Predvidena časovna dinamika izvajanja programa: 2 do 3 dni na teden, odvisno od posamezne stopnje

Učenci na srednji stopnji se srečujejo od trikrat do štirikrat tedensko in se ob razgibavanju in izvajanju vaj za moč spoznavajo z različnimi plesnimi stili, med drugim tudi s karakternimi plesi. Na podlagi presoje baletnega pedagoga lahko učenci oziroma učenke, ki še ne izvajajo vaj en pointe (na špicah), nadaljujejo delo tudi z začetnimi vajami v tehniki en pointe. Baletna vadba se intenzivno posveča posameznikovemu napredku ter motivaciji za nadaljnje delo.

Predvidena časovna obveznost učencev: 3 do 4 dni na teden, odvisno od posamezne stopnje.

Učenci na višji stopnji se srečujejo od trikrat do petkrat tedensko in se ob razgibavanju in izvajanju vaj za moč spoznavajo z različnimi plesnimi stili, med drugim tudi s sodobnim plesom in karakternimi plesi. Še posebej moderni oziroma sodobni ples je pomemben del učnega načrta za učence na tej stopnji. Na višji stopnji baletnega šolskega izobraževanja se konsolidirajo vsi osnovni elementi klasičnega baleta z dodatnim poudarkom na drži telesa, koordinaciji, ravnotežju in plesni ekspresivnosti. Namenjen je pripraviti učence na zaključek pred-profesionalnega baletnega treninga.

Predvidena časovna obveznost učencev: 3 do 5 dni na teden, odvisno od posamezne stopnje.

Poletna šola in mojstrski tečaj sta kot oblika dopolnilnega pedagoškega dela namenjena soočanju učencev z različnimi koncepti plesne umetnosti in s slogovnimi usmeritvami znotraj kreativnega delovnega okolja, ki omogoča izpopolnjevanje baletne tehnike in ohranjanje plesne kondicije čez poletne počitnice.

Osnovna Stopnja

Preberite več ...

Srednja Stopnja

Preberite več ...

Višja Stopnja

Preberite več ...