Srednja stopnja

Srednja Stopnja

TRETJI RAZRED
Program je namenjen otrokom, ki ob vpisu (do 1. septembra vsako leto) dopolnijo vsaj 10,5 let.

Tretja osnovna stopnja nadaljuje s konsolidacijo osnovnih elementov drže (posture), stabilnosti in ravnotežja (aplomb), prenosom teže in se nekoliko več posveča izvajanju demi-pointe. Na stopnji se uvajajo piruete, in sicer tako navznoter (en dedans) ter navzven (en dehors). Učenke se na tej stopnji že uvajajo v izvajanje vaj na konicah stopala (en pointe). V okvir treninga se med izvajanjem allegra vpelje tudi koncept batterie.

Obveznosti:

Trije termini baletnega treninga tedensko (štiri in pol šolske ure na teden). Učenci tretjega razreda so vabljeni k vpisu dodatnega baletnega programa ali dopolnilne dejavnosti po lastni izbiri.

ČETRTI RAZRED
Program je namenjen otrokom, ki ob vpisu (do 1. septembra vsako leto) dopolnijo vsaj 11,5 let.

Velik poudarek na četrtem nivoju osnovne stopnje predstavljajo telesni obrati, bodisi na demi-pointe ali v zraku (en l'air), in sicer med izvajanjem allegra. Posebno pozornost namenjamo tudi tekočnosti gibov oziroma korakov ter fleksibilnemu menjavanju telesa iz različnih startnih pozicij. Plesni koraki se povezujejo v okviru daljših period in v bolj ekspresivni maniri.

Obveznosti:

Tri ali štiri termini baletnega treninga na teden (pet do šest šolskih ur na teden). Učenci četrtega razreda so vabljeni k vpisu dodatnega baletnega programa ali dopolnilne dejavnosti po lastni izbiri.