Višja stopnja

Višja Stopnja

 

PETI IN ŠESTI RAZRED
Program je namenjen otrokom, ki so uspešno zaključili baletno šolanje na srednji stopnji.

V petem in šestem razredu osnovne stopnje se konsolidirajo vsi osnovni elementi klasičnega baleta s kontinuiranim poudarkom na izpopolnjeni posturi, koordinaciji, ravnotežju in plesni ekspresivnosti. Namenjen je pripravi učencev na zaključek predprofesionalnega baletnega šolanja.

Obveznosti:

Štiri do pet terminov baletnega treninga od tega do dva treninga za izvajanje en pointe na teden. Učenci petega in šestega razreda so vabljeni k vpisu dodatnega baletnega programa ali dopolnilne dejavnosti po lastni izbiri.